جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
روابط عمومی جاد
0 نظر

سخنرانی

سخنرانی

محور سخنرانی: باید ها و نباید های آزادی در دولت اسلامی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم(دانشگاه ارومیه)

زمان:  سه شنبه 12 اردیبهشت ساعت 18:00


مطالب مشابه

ارسال نظر